Pozyskiwanie ekologicznych surowców

W firmie TEEKANNE jesteśmy przekonani, że tylko wtedy będziemy w stanie sprostać ciążącej na nas odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, gdy będziemy wywierać możliwie największy wpływ na zrównoważone uprawy, z których będziemy pozyskiwać surowce dla naszych produktów.

Bardzo ważny dla nas jest coraz większy udział certyfikowanych surowców ekologicznych. W ten sposób wspomagamy dalszy rozwój ekologicznego rolnictwa i zrównoważoną ochronę naszego środowiska. Poza tym wspieramy w ten sposób konsumentki i konsumentów herbaty w zdrowym, naturalnym sposobie odżywiania, bez syntetycznych środków ochrony roślin i sztucznych dodatków – ważny trend, który staje się coraz silniejszy. Jako przedsiębiorstwo chcemy wyjść naprzeciw temu trendowi i jednocześnie włożyć aktywny udział w ochronę naszych ekosystemów.

Co właściwie oznacza Bio i dlaczego Bio jest takie ważne dla firmy TEEKANNE?

Znak Bio-UE oznacza produkty, które pochodzą z kontrolowanych, ekologicznych upraw rolnych. Rolnictwo ekologiczne skupia się przy tym przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju, chroni zasoby naturalne i pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Poza tym wywiera znaczący wpływ na zachowanie kultury krajobrazu. Nasze produkty Bio TEEKANNE są oznaczone za pomocą następujących logo:

Bio Siegel Teekanne

Myślą przewodnią rolnictwa zrównoważonego jest gospodarowanie w zgodzie z naturą.

Ekologiczne uprawy stanowią środek do celu.

  • Stworzenie możliwie zamkniętego obiegu składników odżywczych. Przy tym należy wykorzystywać własną podstawę pasz i składników odżywczych.
  • Zachowanie i długoterminowe ulepszanie żyzności gleb.
  • Ograniczanie obciążenia naszego środowiska poprzez zakaz stosowania środków chemicznych, takich jak pestycydy i herbicydy.

Na pierwszym planie znajdują się następujące środki:

Brak stosowania inżynierii genetycznej

Brak stosowania łatwo rozpuszczalnych nawozów mineralnych

Brak stosowania ochrony roślin środkami chemiczno-syntetycznymi

Stosowanie mało podatnych odmian w odpowiednim płodozmianie, stosowanie pożytecznych owadów, mechanicznych środków zwalczania chwastów, takich jak pielenie motyką.

Urozmaicony, szeroki płodozmian z wieloma międzyplonami

Brak stosowania chemiczno-syntetycznych regulatorów wzrostu lub hormonów

Utrzymywanie żyzności gleby
poprzez odpowiednie gospodarowanie
próchnicą

Stosowanie azotu związanego organicznie

głównie w postaci obornika lub kompostu obornikowego, zielone nawożenie przez rośliny zbierające azot oraz stosowanie wolno działających nawozów naturalnych.

Ograniczenie inwentarza żywego, ściśle związanego z danym obszarem

Silne ograniczenia w stosowaniu dodatków w produkcie końcowym; dozwolone dodatki są wymienione

Brak napromieniowania żywności w produkcji żywności ekologicznej.

Zgodność z naturą

Już od roku 2006 w swoim asortymencie posiadamy produkty Bio i od tego czasu ciągle zwiększamy ich liczbę. Tak więc już teraz możemy zaoferować 3 z naszych 4 rodzajów herbat ziołowych o zupełnie zachowanej jakości Bio. Także wybrane herbaty zielone i czarne występują w wersji jakości Bio.

Specjalnie dla naszych młodych konsumentów linia TEEKANNE ORGANICS od jej wprowadzenia na rynek stanowi atrakcyjny asortyment herbatek Bio.

Na sercu leży nam nasze środowisko. Dlatego także w przyszłości stawiamy na to, aby wprowadzić na rynek nowe produkty o jakości Bio i w ten sposób chronić środowisko naturalne.

Czytaj więcej

Projekty w regionach pochodzenia