Niewielkie czyny - duży efekt

Wykorzystanie wyszukiwarki Ecosia

We wszystkich siedzibach firmy TEEKANNE wdrożyliśmy wyszukiwarkę Ecosia jako standardową wyszukiwarkę.

Prosta zasada „zrównoważonej wyszukiwarki“: kto wpisuje kwerendy w wyszukiwarkę Ecosia, ten sadzi drzewa. Przedsiębiorstwo wykorzystuje kampanie reklamowe, aby działać na rzecz ochrony środowiska. W ten sposób wsparcie uzyskało ponad 20 projektów dotyczących sadzenia drzew w ponad 15 krajach.

Są Państwo ciekawi? Więcej informacji i możliwość zgłoszenia znajduje się na stronie: https://www.ecosia.org/?c=de

Każdego dnia o łyczek lepszy

Według tego motto pracujemy konsekwentnie przy wdrażaniu zrównoważonej strategii firmy TEEKANNE. Oznacza to dla nas, że zupełnie świadomie cały czas skupiamy się także na małych czynach. Ostatnio opracowaliśmy koncepcję gospodarowania odpadami i interwały sprzątania w naszych biurach. Chcemy w ten sposób zapewnić lepszą segregację odpadów i oszczędność środków czyszczących.

Czytaj więcej

Zaangażowanie społeczne

Zrównoważone pakowanie