Inicjatywa Rainforest Alliance

Organizacja Rainforest Alliance

Rainforest Alliance jest międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną środowiska, która odpowiada za ochronę różnorodności biologicznej i za zrównoważonymi źródłami utrzymania. Na początku stycznia 2018 roku Rainforest Alliance i program certyfikacji UTZ połączyły siły, aby dalej rozwijać działalność jako zjednoczona organizacja i jeszcze bardziej promować zrównoważony rozwój. Dzięki certyfikacji w krajach pochodzenia różnych surowców, obszary rolne są odnawiane na całym świecie, lasy są chronione, promowane są zrównoważone warunki życia i wzmacnia się odporność na skutki zmian klimatu. Ponadto wprowadzane i regularnie sprawdzane są surowe wymagania zapewniające odpowiednie warunki pracy.

 

Dowiedz się więcej ra.org

Dlaczego współpraca z Rainforest Alliance jest dla nas bardzo ważna?

Wymagamy przestrzegania naszego kodeksu postępowania „TEEKANNE Code of Conduct“ od wszystkich naszych dostawców. Nasze standardy społeczne i środowiskowe są określone w tym wiążącym kodeksie postępowania TEEKANNE, a wszyscy nasi dostawcy muszą bezwarunkowo zobowiązać się do ich przestrzegania poprzez złożenie podpisu.

Sam podpis pod „Kodeksem postępowania TEEKANNE” nie wystarczy, aby spełnić naszą odpowiedzialność za całokształt łańcucha dostaw. Tutaj do gry wkracza Rainforest Alliance jako nasz partner do współpracy. Dla nas ważne jest, aby nie zostawiać naszych dostawców w krajach pochodzenia samych z ich wyzwaniami, ale jak najbardziej ich wspierać. Oprócz naszych nabywców, którzy są w bezpośrednim kontakcie z naszymi dostawcami, wspiera nas na miejscu organizacja Rainforest Alliance jako wiarygodny, doświadczony partner i ekspert w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Partner, któremu bezgranicznie zaufać mogą nasi dostawcy, klienci oraz my.

Przy wsparciu Rainforest Alliance nasi dostawcy są szkoleni i rozwijani w zakresie środków ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i praw człowieka. Poza tym niezależna organizacja przeprowadza regularne audyty na miejscu i sprawdza zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami środowiskowymi i społecznymi. Dopiero po pozytywnym przejściu audytu nasi dostawcy mogą sprzedawać nam surowce z certyfikatem Rainforest Alliance. Audyty są co roku powtarzane, aby pomóc w zagwarantowaniu zrównoważonego rozwoju.

Koszty tych szeroko zakrojonych działań szkoleniowych ponosi oczywiście firma TEEKANNE. Robimy to z mocnym przekonaniem, że stanowi to podstawę zrównoważonego łańcucha dostaw i długoterminowych, opartych na zaufaniu partnerstw.

Dalsza obróbka certyfikowanych surowców

Kiedy otrzymujemy surowiec z certyfikatem Rainforest Alliance, bardzo ważne jest, aby był on identyfikowalny i takowym pozostawał w całym procesie przetwarzania. Dlatego wszystkie pojemniki są wyraźnie oznaczone, a wszystkie materiały w naszych systemach są wyraźnie zadeklarowane jako certyfikowane surowce. Tylko w ten sposób możemy bez wątpliwości zapewnić, że nasze gotowe herbaty TEEKANNE zawierają również określoną ilość certyfikowanych surowców.

Czytaj więcej

Projekty w regionach pochodzenia