Wszystko z jednego źródła

Nasza obietnica dotycząca jakości

"Wszystko z jednego źródła " to obietnica dotycząca jakości oznaczająca dla nas, że uczestniczymy aktywnie w każdym etapie łańcucha tworzenia wartości, od pochodzenia surowca  do produktu gotowego. Jak funkcjonuje to w rzeczywistości, wyjaśnimy na przykładzie.

1/6
Najlepszy wybór - Zakupy partnerskie
W celu zagwarantowania jakości ważnych surowców TEEKANNE pozyskuje większość surowców z upraw kontraktowych i/lub od dostawców, z którymi łączy ją długoletnie partnerstwo. Wybór na miejscu Już na samym początku łańcucha tworzenia wartości inżynierowie rolnictwa firmy TEEKANNE kontrolują na miejscu w kraju pochodzenia, czy przestrzegane są zalecenia dotyczące jakości. Punktem wyjścia jest wybór optymalnych obszarów uprawy przez naszych ekspertów. Decyduje o tym wiele czynników, jak np. klimat, właściwości gleby, liczba godzin słonecznych i czysta woda. Wybrane zakłady zajmujące się uprawą otrzymują tez wsparcie i doradztwo ze strony inżynierów rolnictwa firmy TEEKANNE dotyczące planowania powierzchni pól uprawy, wyboru perfekcyjnego ziarna do wysiewu, jak również optymalnego przetwórstwa produktów. Późniejsza uprawa oraz zbiory są regularnie kontrolowane na miejscu przez pracowników firmy TEEKANNE. Ustalana jest przy tym całościowa koncepcja uprawy, która obejmuje człowieka, naturę i środowisko naturalne. I tak dzięki specjalnym badaniom gleby nasi eksperci mogą przekazywać zalecenia dotyczące nawożenia.
2/6
Najlepszy wybór
W razie konieczności stosowane są środki ochrony roślin, ale tylko takie, które zawierają wyłącznie substancje czynne dopuszczone przez UE. Dalsze przetwórstwo zbiorów, jak na przykład w przypadku czarnej herbaty: więdnięcie, rolowanie, fermentacja, suszenie i składowanie, uregulowane zostało przez TEEKANNE przy pomocy zasad i opisu przebiegu procesów. TEEKANNE regularnie kontroluje przestrzeganie surowych standardów z zakresu ochrony środowiska i higieny. Doradztwo ze strony Teekanne Inżynierowie rolnictwa firmy TEEKANNE cały czas służą radą producentom na miejscu. Długoletnia współpraca z producentami i dostawcami doprowadziła do zbudowania stosunków opartych na zaufaniu, co obok regularnych kontroli stanowi istotny filar zagwarantowania jakości.
3/6
Kontrola jakości - warantowana jakość
Zapewnianie jakości i opracowywanie produktów to w koncernie TEEKANNE odrębny dział zatrudniający 29 pracowników, funkcjonujący w oparciu o wytyczne DIN EN ISO 9001:2008 oraz International Food Standard. Laboratorium Teekanne TEEKANNE posiada w Niemczech własne, wysoko wyspecjalizowane laboratorium kontroli jakości, w którym 12 pracowników przeprowadza ponad 20.000 analiz rocznie. Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, przy pomocy którego testuje się o wiele więcej parametrów, niż wynikałoby to z wymogów ustawowych. Każdy surowiec podlega poczwórnej kontroli jakości: przed zakupem, przy przyjęciu towaru, po procesie mieszania oraz po procesie produkcji. W taki sposób w ramach kontroli jakości podejmowana jest decyzja, czy dany towar odpowiada wysokim wymogom TEEKANNE i czy może zostać wykorzystany do wytworzenia naszych produktów.
4/6
Kontrola jakości - Testy sensoryczne
Obok testów laboratoryjnych wszystkie surowce badane są sensorycznie, to znaczy kontroluje się wygląd, zapach i smak każdego surowca. Wewnętrzni degustatorzy (Tea Taster) i ich współpracownicy kontrolują próbki towarów i dostarczone surowce podczas trwania całego łańcucha produkcyjnego w TEEKANNE w Düsseldorfie. W taki sposób zabezpieczana jest jakość sensoryczna produktu, zanim trafi on do handlu. Jakość opakowania Nawet opakowanie produktów TEEKANNE musi odpowiadać najwyższym wymogom jakościowym. Stosowane są wyłącznie opakowania, które spełniają nasze wymogi sensoryczne oraz techniczne. W celu zapewnienia jakości produktów firmy TEEKANNE zakupy wszystkich surowców i opakowań dokonywane są bezpośrednio przez firmę.
5/6
Kompozycje własne - Tea Taster
Każdy produkt TEEKANNE ma swoisty, niepowtarzalny i rozpoznawalny smak. Nasz zespół składający się z doświadczonych i przeszkolonych degustatorów oraz osób tworzących produkty dba o to, aby to się nie zmieniło. Herbata jest produktem naturalnym, podlegającym zwykłym wahaniom/ zmianom natury. Dodatkowo na smak wpływa w znacznym stopniu region pochodzenia oraz czas zbioru surowców. W celu wyrównania ewentualnych różnic nasi eksperci komponują ulubione mieszanki marki TEEKANNE przy pomocy różnych dodatków tak, aby zachowywały ciągle ten sam smak. Do momentu stworzenia mieszanki finalnej nasi eksperci degustują setki próbek surowca. Mieszanki specjalne Do herbat TEEKANNE stosuje się tylko specjalne wielkości liści, czy specjalną jakość ziół i owoców. Ponieważ tylko taki staranny wybór gwarantuje właściwy smak. Tworzenie produktu W naszym dziale tworzenia/ opracowywania produktów powstają co roku liczne nowe produkty. Zanim jednak do tego dojdzie, miesza się i degustuje ponad 500 różnych próbek. Bo wykreowanie nowego produktu TEEKANNE wynika z wielu czynników: surowce muszą być wyśmienitej jakości i dostępne w wymaganej ilości.
6/6
Kompozycje własne
Oczywiście na końcu decydujące znaczenie ma smak poszczególnych składników oraz ich kompozycji. Celem każdej wykreowanej mieszanki jest dostarczenie szczególnego doznania smakowego. Produkcja i logistyka Prawie wszystkie produkty TEEKANNE pakowane są przy pomocy maszyn TEEPACK skonstruowanych wewnętrznie w ramach firmy, a następnie składowane w nowoczesnych magazynach regałowych do momentu ich wydania.
Pokaż artykuł

Przetwarzanie przyjazne dla środowiska

Pokaż artykuł

Pracownicy i społeczeństwo