Zrównoważony rozwój

Małe czyny – duży wpływ

Uczynienie naszego życia możliwe jak najbardziej zrównoważonym – wszyscy możemy coś zrobić, by przyczynić się do osiągnięcia tego. Ale co dokładnie oznacza zrównoważony rozwój? I co można dzięki niemu osiągnąć? Docieramy do istoty tego pojęcia i zaczynamy od samego początku. W TEEKANNE podążamy tą samą ścieżką, ponieważ czynienie świata nieco lepszym każdego dnia dzięki naszemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój jest bliskie naszym sercom.

Temat przyszłości

Kiedy myślisz o zrównoważonym rozwoju, prawdopodobnie myślisz najpierw o środowisku. Kiedy mówimy o zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów, mamy na myśli to, że nie zużywamy więcej, niż możemy z powrotem uzyskać z upraw. Zapewnia to ochronę przyrody – nie tylko dla nas, ale także dla pokoleń, które przyjdą po nas. Holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju obejmuje również zapewnienie sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa ekonomicznego. W ten sposób nasze obecne potrzeby mają być zaspokajane bez narażania na szwank przyszłości innych. To przekonanie stanowi podstawę naszych zasad zrównoważonego rozwoju w TEEKANNE.

Jesteśmy świadomi naszego wpływu

Jako że jesteśmy firmą rodzinną w czwartym pokoleniu z długą tradycją, zrównoważony rozwój zawsze był dla nas istotnym przedmiotem troski, a nie aktualnym trendem. Znajdujemy się w szczególnej sytuacji, gdyż pozyskujemy surowce od ponad 150 dostawców w 50 różnych krajach. Naszą odpowiedzialność widzimy nie tylko w gwarancji jakości, ale także w przestrzeganiu surowych norm społecznych i środowiskowych w krajach, z których pochodzą nasze surowce. Aby to zapewnić, nasze podejście obejmuje kilka kroków.

Partnerstwo jest w centrum

Utrzymujemy długotrwałą i pełną zaufania współpracę z naszymi dostawcami. Daje nam to pewność, że nasz Kodeks Postępowania jest przestrzegany. Dzięki temu, że nie zaopatrujemy się w surowce za pośrednictwem hurtowni i sami produkujemy nasze wyjątkowe mieszanki herbaty, możemy również zapewnić maksymalną przejrzystość.

Nie chcemy jednak zostawiać naszych dostawców samych sobie, jeśli chodzi o środki ochrony środowiska, prawa człowieka i bezpieczeństwo pracy. Dlatego też wspiera nas na miejscu Rainforest Alliance, doświadczony partner w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Szczególnym projektem bliskim naszym sercom jest TEEKANNE Cherideo Purbat Play School – przedszkole, które założyliśmy w Assam, w Indiach. Stanowi ono podstawę bezpiecznej edukacji szkolnej dla 50 miejscowych dzieci.

Oczywiście na całej długości linii

Oprócz naszych dostawców, dbamy również o naszą planetę. Naszym celem jest ciągłe zwiększanie zakupu surowców organicznych. Dlatego już 3 z 4 naszych asortymentów herbat ziołowych są dostępne w jakości ekologicznej, wraz z wybranymi herbatami zielonymi i czarnymi. Myślimy także o przyszłości, na przykład w zakresie opakowań. Celowo unikamy folii plastikowej, a nasze herbaty są dostępne w kartonach z certyfikatem FSC 100%. Oprócz tego, od roku 2020 wszystkie nasze zakłady są neutralne dla klimatu. Obejmuje to m.in. zaopatrzenie w ekologiczną energię elektryczną oraz zapewnienie floty pojazdów elektrycznych. W ten sposób zmierzamy krok po kroku w kierunku ekologicznej przyszłości!

Czynić świat nieco lepszym

W TEEKANNE codziennie żyjemy zasadą „Małe czyny – duży wpływ”, ponieważ każdy uczynek, nieważne jak mały, może się składać z wieloma innymi na coś dużego. Zrównoważony styl życia można łatwo włączyć do codziennego życia: czy to używając torby z juty podczas zakupów, ograniczając zużycie plastiku, czy też wlewając do czajnika tylko tyle wody, ile faktycznie potrzeba na przygotowanie jednej filiżanki. Dodatkowo można kupować owoce i warzywa luzem, częściej korzystać z roweru lub transportu publicznego zamiast samochodu, prawidłowo utylizować odpady, używać do picia butelek lub kubków wielokrotnego użytku… Widzisz, tak łatwo można włączyć do codziennego życia drobne czyny, które mają duży wpływ na życie codzienne i w ten sposób trochę poprawić świat. Jesteś konsumentem, więc to w twojej mocy jest, by codziennie dokonywać zmian i wybierać zrównoważony styl życia.