Transport i Logistyka

Od plantacji poprzez własne zakłady produkcyjne do supermarketu  – nasza herbata odbywa długą drogę. Organizujemy tę drogę w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska, starając się,
aby emisja CO2 była na maksymalnie niskim poziomie. W tym celu współpracujemy ściśle z naszymi partnerami logistycznymi nad stopniową  optymalizacją procesu. Sukces: unikamy niepotrzebnych transportów  i gdzie tylko jest to możliwe, korzystamy  z pojazdów przyjaznych klimatowi.

Nasz krajowy partner logistyczny złożył oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywnych
i prewencyjnych działań w zakresie ochrony środowiska. Należą do nich np.: stopniowa wymiana samochodów ciężarowych na jak najnowocześniejsze i spełniające europejskie normy emisji spalin,  ciągła optymalizacja wykorzystywania przestrzeni ładunkowej, optymalizacja planowania tras, minimalizacja pustych przebiegów, ścisła kontrola segregacji odpadów, znajomość zasad ecodrivingu przez kierowców oraz inwestycje w nowoczesną, energooszczędną infrastrukturę  biurową
i magazynową.

Pokaż artykuł

Pracownicy i społeczeństwo

Pokaż artykuł

Przetwarzanie przyjazne dla środowiska