Nabywanie we współpracy

Dla nas w  TEEKANNE ważne jest podtrzymywanie wieloletnich, bezpośrednich relacji partnerskich
z dostawcami. Dlatego też, w przypadku surowców pozyskiwanych z upraw zawieramy na miejscu umowy z dostawcami i oferujemy im bezpieczeństwo w zakresie inwestycji i planowania. Część naszych zobowiązań obejmuje również świadczenie pomocy w  profesjonalnym zarządzaniu farmami. Oferujemy ją naszym partnerom w osobach inżynierów rolnictwa z naszej firmy.

Jest to dla nas atrakcyjny model współpracy, ponieważ możemy na miejscu kontrolować i poprawiać jakość. Już od lat pracujemy nad tym, aby większość naszych surowców  pochodziła z upraw kontraktowych  i/lub od dostawców, z którymi łączy nas wieloletnie partnerstwo. Obecnie aż ok. 65% naszych surowców pochodzi za pośrednictwem takich relacji z dostawcami. Naszym celem jest osiągnięcie 80% do 2020 r.

Cel 2020

Nasz cel: Do 2020 roku 80% naszych surowców będziemy skupować od dostawców w oparciu
o długoterminową partnerską współpracę.

Pokaż artykuł

Pracownicy i społeczeństwo

Pokaż artykuł

Przetwarzanie przyjazne dla środowiska