Wsparcie

W zakresie rozwoju osobistego TEEKANNE przywiązuje dużą wagę do takich wartości, jak „odpowiedzialność osobista“, „chęc bycia najlepszym" oraz "partnerska współpraca ". Wierzymy w ogromny potencjał naszych pracowników i wspieramy każda osobę, aby mogła się rozwijać stosownie do swoich możliwości i mocnych stron. Przy tym wspólnym celem zespołu TEEKANNE  jest ciągłe dążenie do osiągania najlepszych wyników, najwyższej jakości i optymalnej wydajności.

Firma TEEKANNE Polska nie jest obojętne na potrzeby ludzi, także tych doświadczonych przez los. Z tego względu staramy się wspierać rozmaite akcje pomocowe, organizowane zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym. Juz od kilku lat TEEKANNE partneruje „Choince pod Oknem Papieskim” Cartitas Archidiecezji Krakowskiej, wigiliom tworzonym przez fundację „Człowiek dla Człowieka” oraz „Szlachetnej Paczce”. Nasza pomoc dociera też do hospicjów i fundacji zlokalizowanych w całej Polsce. Naszym drugim polem działania jest sport, co wyrażamy poprzez fundowanie nagród w zawodach rozgrywanych w różnych formach i dyscyplinach, jak przykładowo „Igrzyska Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej”, turnieje tenisowe, imprezy biegowe czy mistrzostwa Scrabble.

Pokaż artykuł

Smacznie i zdrowo

Pokaż artykuł

Odpowiedzialne zakupy