Wsparcie

W zakresie rozwoju osobistego TEEKANNE przywiązuje dużą wagę do takich wartości, jak „odpowiedzialność osobista“, „chęć bycia najlepszym" oraz "partnerska współpraca". Wierzymy
w ogromny potencjał naszych pracowników i wspieramy każda osobę, aby mogła się rozwijać stosownie do swoich możliwości i mocnych stron. Przy tym wspólnym celem zespołu TEEKANNE  jest ciągłe dążenie do osiągania najlepszych wyników, najwyższej jakości i optymalnej wydajności.

Firma TEEKANNE Polska nie jest obojętna na potrzeby ludzi, także tych doświadczonych przez los.
Z tego względu staramy się wspierać rozmaite akcje pomocowe, organizowane zarówno lokalnie, jak
i na szczeblu krajowym – „Dzień Dziecka i Dzień Rodziny w Koninie”, „Piknik Integracyjny w Krakowie”, „Krakowskie Dni Zdrowia”.  Nasza pomoc dociera też do hospicjów i fundacji zlokalizowanych w całej Polsce. Naszym drugim polem działania jest sport, co wyrażamy poprzez fundowanie nagród w zawodach rozgrywanych w różnych formach i dyscyplinach, jak przykładowo „PZU CRACOVIA Maraton”, „Mistrzostwa Krakowa w Scrabble” czy „Memoriał szachowy”.

Pokaż artykuł

Smacznie i zdrowo

Pokaż artykuł

Odpowiedzialne zakupy