Medycyna pracy w TEEKANNE Polska.

Ogólnie rzecz ujmując, zadaniem medycyny pracy jest maksymalna ochrona i wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka w miejscu pracy oraz indywidualnych predyspozycji w zakresie wydajności i zdolności do świadczenia pracy.

Ważne jest, aby człowiek i procesy pracy były ujmowane całościowo, a to w celu radzenia sobie
z rosnącym narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka. Medycyna pracy wspomaga zatem przedsiębiorstwa i pracowników w zakresie zdrowej  organizacji pracy i stanowiska pracy. Doradza –
z reguły poprzez informacje kierowane bezpośrednio do zarządu firmy  - we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony zdrowia w miejscu pracy (szczegółowo reguluje to Ustawa  o ochronie pracowników).

Typowym i bardzo ważnym procesem jest obchód stanowisk pracy. Dokonuje się wówczas na miejscu ostrożnej oceny zagrożeń przy uwzględnieniu ergonomii, światła, klimatu, środków osobistej ochrony, materiałów i wyposażenia. Jakie działania należy potem wdrożyć?

Do procesu planowania nowych obiektów, przebudowy, czy wprowadzania istotnych zmian dotyczących sposobu wykonywania pracy w TEEKANNE włącza się medycynę pracy – oraz specjalistę z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Pokaż artykuł

Smacznie i zdrowo

Pokaż artykuł

Odpowiedzialne zakupy