Informacja o ochronie danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w Państwa CV i innych ewentualnie wysyłanych nam dokumentach rekrutacyjnych jest Teekanne Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Kokotowie, Kokotów 810, 32-002 Kokotów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, pod nr  KRS 000123723, NIP 679-008-46.

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pisząc na adres: office@teekanne.pl lub na adres siedziby spółki.

Państwa dane wykorzystywane będą zgodnie z przepisami, w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę dla przetwarzania Państwa danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia; 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 5) wykształcenie; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia - stanowi przepis art.  221 §  1 Kodeksu pracy.

 

Zwracamy uwagę, że w wypadku, gdy Państwa CV i inne wysłane nam dokumenty rekrutacyjne zawierają także i inne dane poza wymienionymi w przepisie art.  221 §  1 Kodeksu pracy, w tym na przykład Państwa zdjęcie, abyśmy mogli je przetwarzać wymagane jest złożenie przez Państwa oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teekanne Polska Spółka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.”

 

Natomiast w wypadku, gdy dyby chcieli Państwo, abyśmy pozostawili Państwa CV na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji należy zawrzeć w CV dodatkowo zgodę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teekanne Polska Spółka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji.”

 

W takim wypadku postawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale podanie danych wskazanych w przepisie 221 §  1 kodeksu pracy jest  niezbędne dla odbycia procesu rekrutacji.

Dane zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane mogą być udostępniane naszym pełnomocnikom
i zleceniobiorcom, wykonującym dla nas usługi.

Państwa dane będą przechowywane  - w wypadku przekazania danych dla potrzeb bieżącej rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji; a w wypadku udzielenia zgody na przetwarzania danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofani zgody, przy czym nie dłużej niż 3 lata.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Bożonarodzeniowe ciasteczka o smaku wanilii i herbaty Rooibos

Spójrz na przepis

Słodka, Słodsza, Rosé Latte

Nasza ulubiona herbata w roku 2017 jest różowa!

Spójrz na przepis

TEEKANNE na Facebooku

Odwiedź naszą stronę na Facebooku, gdzie odkryjesz interesujący świat herbaty ...

Odkryj TEEKANNE na Facebooku.
  • Informacja o ochronie danych osobowych