Dla TEEKANNE najważniejsza jest przyjemność konsumpcji. Nasi eksperci od upraw podróżują po całym świecie, aby wybierać na plantacjach herbaty najlepszej jakości.

Przyrzecznie jakości

TEEKANNE oznacza, że wszystko jest z jednego źródła: od rośliny po gotową herbatę. Tylko w ten sposób możemy oferować wyjątkową - odbieraną smakiem - jakość TEEKANNE.

STARANNY WYBÓR

STARANNY WYBÓR

W celu zagwarantowania jakości ważnych surowców TEEKANNE pozyskuje większość surowców z upraw kontraktowych i/lub od dostawców,
z którymi łączy ją długoletnie partnerstwo.

KONTROLE JAKOŚCI

KONTROLE JAKOŚCI

Zabezpieczanie jakości i opracowywanie produktów to w koncernie TEEKANNE odrębny dział zatrudniający 29 pracowników. Procesy są certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 oraz
w oparciu o International Food Standard.

ROZWÓJ PRODUKTU

ROZWÓJ PRODUKTU

Do herbat TEEKANNE stosuje się tylko specjalne wielkości  liści, czy specjalną jakość ziół i owoców. Ponieważ tylko taki staranny wybór gwarantuje właściwy smak.

NASZE WARTOŚCI

Przeszłość firmy TEEKANNE to pełna sukcesów, licząca ponad 130 lat historia. Przez cały ten czas cechowały ją jasne punkty widzenia i cele, które stały się hasłami filozofii przedsiębiorstwa. Mają nam one pomóc zapewnić sukcesy także w przyszłości.

Filozofia przedsiębiorstwa
Indywidualna odpowiedzialność
Partnerstwo współpracy
Odpowiedzialność społeczna
Świadomość marki

Filozofia przedsiębiorstwa

Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientów z wszystkich naszych świadczeń.
Jesteśmy grupą przedsiębiorstw produkujących smakowite, zdrowe i przyjazne dla środowiska artykuły markowe, spełniające najwyższe wymogi jakościowe.
Podstawowe filary naszego codziennego działania to najwyższa staranność i ciągłe kontrole jakości.
Jesteśmy uczciwym i niezawodnym partnerem naszych klientów i dostawców.
Jesteśmy ekspansywnym, zorientowanym na przyszłość i dynamicznym przedsiębiorstwem rodzinnym, wprowadzającym z sukcesami swoje produkty na rynek w kraju i za granicą.
Potencjałem naszego przedsiębiorstwa są wykwalifikowani i umotywowani współpracownicy.
Nasz styl zarządzania jest kooperacyjny.
Na bazie ekonomicznej niezależności, opartej na solidnym fundamencie finansowym, dążymy do stałego realnego wzrostu.
Nasza produkcja cechuje się racjonalnymi metodami wytwarzania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

 

Indywidualna odpowiedzialność

Pracownicy TEEKANNE to osoby niezależne i autonomiczne zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Dzięki temu każdy z nas wnosi istotny wkład w sukces firmy.

Partnerstwo współpracy

Jako pracownicy firmy TEEKANNE jesteśmy zespołem. Nasze wzajemne relacje charakteryzuje otwartość, szacunek i solidność. W relacjach z partnerami zewnętrznymi czy też siostrzanymi spółkami kierujemy się przede wszystkim silnym zorientowaniem na potrzeby naszych klientów.  Teekanne produkuje herbatę od 1882 roku i od samego początku stawia przede wszystkim na jakość. Nasz zespół nieustannie dąży do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i jest gotowy na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne czy społeczne. Opieramy naszą działalność na koncepcji zrównoważonego rozwoju – kładziemy jednakowy nacisk na kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Odpowiedzialność społeczna

Opieramy naszą działalność na koncepcji zrównoważonego rozwoju – kładziemy jednakowy nacisk na kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Świadomość marki

Będąc świadomymi wyjątkowego znaczenia i renomy marki TEEKANNE, w pełni się z nią utożsamiamy i na co dzień żyjemy zgodnie z jej wartościami. W ten sposób również przez zwykłe działania przyczyniamy się  do dalszego rozwoju naszej marki i umacniania jej  prestiżu.