Polityka Prywatności

a1. Administrator danych osobowych

Jako użytkownicy odwiedzający naszą stronę internetową oczekujecie Państwo wysokiej jakości nie tylko od naszych produktów, lecz również w stosunku do przetwarzania Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za postępowanie z Państwa danymi, które przetwarzamy zgodnie z Państwa życzeniami i stosownie do wymogów polskich i wspólnotowych ustaw o ochronie danych. Dane osobowe są danymi, za pomocą których jesteście, lub możecie Państwo zostać zidentyfikowani. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko wówczas, jeśli pozwalają na to przepisy i jeśli wcześniej udzieliliście Państwo na to zgody.

Za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest:

Teekanne Polska Sp. z o.o.

Kokotów 810

32-002 Kokotów

E-Mail: office@teekanne.apl

W razie pytań dotyczących ochrony danych prosimy o zwracanie się do inspektora ochrony danych, którym jest::

@-yet GmbH

Inspektor danych osobowyvh Teekanne Polska Sp. z o.o.

Schloß Eicherhof

42799 Leichlingen

E-Mail datenschutz@teekanne.de

Nasi usługodawcy to np.: drukarnie, firmy mailingowe, centra obsługi telefonicznej (callcenter), przedsiębiorstwa logistyczne, centra obliczeniowe, dostawcy usług w zakresie sporządzania analiz i dostawcy usług płatniczych. Naszym usługodawcom nie wolno przetwarzać Państwa danych do innych celów, lub dla własnych celów. Naszą intencją jest, abyście Państwo w oparciu o poniższe informacje  mogli się w każdym czasie dowiedzieć, jakie Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w czasie, w którym odwiedzacie naszą stronę internetową.

2. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych & prawo sprzeciwu

Podczas przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji na temat określonych danych osobowych ze strony osoby odpowiedzialnej
 • Prawo do sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie wykorzystywane jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 (1) (f) RODO), lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 (1) (e) RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie  otrzymacie Państwo w akapitach poniżej.
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 (1) (a) lub art. 9 (2) (a) RODO)).

Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymacie Państwo w akapitach poniżej.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji oraz w przypadku istnienia przesłanek prawnych macie Państwo w każdym czasie prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jeśli sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu swoich danych dla celów reklamowych, lub jeśli chcecie Państwo wycofać swoją zgodę, wówczas wystarczy krótka wiadomość do naszego inspektora ochrony danych przesłana mailem na adres datenschutz@teekanne.de lub pocztą do Teekanne Polska Sp. z o.o., Kokotów 810, 32-002 Kokotów. Wówczas Państwa dane nie będą już więcej przetwarzane dla celów reklamowych wskazanych w sprzeciwie bądź w cofnięciu zgody. Nie narusza to legalności przetwarzania, które miało miejsce do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów reklamowych lub po cofnięciu przez Państwa zgody jesteśmy zobowiązani stosownie do zaleceń polskich organów  nadzorujących ochronę danych osobowych do umieszczenia wymaganych w tym celu danych (nazwisko, adres, adres mailowy) na naszej liście blokady reklam i do przechowywania ich w sposób trwały– tylko w tym celu – (do blokowania) i do wykorzystywania ich tylko w celu zestrojenia ich z naszymi przyszłymi plikami reklamowymi (art. 21 ust. 3, art.17 ust.3 b, art.6 ust.1 c RODO). W taki sposób można na trwałe zabezpieczyć przestrzeganie Państwa sprzeciwu i cofnięcia zgody. Jeśli będziecie mieć Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, chętnie udzielimy w każdym czasie informacji na temat tych danych. W przypadku istnienia przesłanek prawnych macie Państwo ponadto prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i do przeniesienia danych. We wszystkich tych przypadkach należy się zwracać do naszego inspektora ochrony danych (patrz dane kontaktowe w pkt. 1.) na podany tam adres. Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej

 • Wywoływanie naszej strony internetowej

Teekanne Polska Sp. z o.o. – jak jest to przyjęte i wymagane przy korzystaniu ze stron internetowych  - przetwarza tzw. dane logowania do serwera, kiedy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową. Podczas wywoływania naszej strony internetowej serwer strony pobiera nazwę domeny lub adres IP Państwa komputera, nazwę pliku i żądany URL, jak również kod odpowiedzi http i ew. URL wskazany na naszej stronie internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 (b) RODO). Postępowanie to jest powszechne, uwarunkowane technicznie i wymagane w celu umożliwienia skorzystania z naszej strony internetowej. W tym zakresie wspierani jesteśmy przez naszych usługodawców technicznych, których angażujemy jako procesorów danych. Wyżej wymienione dane są protokołowane i wykorzystywane w celu ochrony przed niezgodnym z prawem ich wykorzystaniem lub próbami ataków na nasz serwer strony (art. 6 ust. 1 (f) RODO). Dane te są usuwane po 6 miesiącach.

Strona internetowa Teekanne zawiera linki do innych stron internetowych. Teekanne nie odpowiada i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania w zakresie danych osobowych i/ lub treści ww. stron internetowych.

 • Newsletter

Jeśli zaprenumerujecie Państwo naszego Newslettera, to wyrażacie zgodę na to, abyśmy Państwa regularnie informowali drogą mailową na temat aktualnych ofert i gier z nagrodami firmy Teekanne Polska Sp. z o.o. oraz o wszystkim, co warto wiedzieć na temat herbaty   i zapraszali Państwa do udziału w ankietach. Możecie Państwo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, np. przesyłając maila na adres datenschutz@teekanne.de lub klikając na link rezygnacji w każdym Newsletterze. (Dot. rezygnacji z Newslettera). Przy zapisywaniu się do Newslettera pobieramy  Państwa adres mailowy, tytuł i Państwa nazwisko w celu spersonalizowanej wysyłki Newslettera. W celu wysyłki Newslettera Państwa dane adresowe zostaną przekazane naszemu usługodawcy, którego zatrudniamy jako procesora danych. W celu potwierdzenia zgody otrzymacie Państwo mail potwierdzający (tzw. procedura Double Opt-In.) Będziemy wykorzystywać Państwa dane do czasu wycofania zgody.

 • Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji narzędzia do analizy  statystyk serwisów www: z  Google Analytics. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. "ciasteczek". Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zapisywanie ciasteczek Google-Analytics (Podstawa prawna art. 6 (1) (f) RODO) odbywa się zgodnie z naszym uzasadnionym  interesem dot. analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej, jak również optymalizacji reklamy. Jesteśmy w tym zakresie wspierani przez Google jako procesora danych. Google wykorzystuje te informacje podczas przeprowadzania analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika w celu gromadzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google’a. Anonimizacja IP. Na naszej stronie została aktywowana funkcja anonimizacji adresów IP. dzięki niej Google skraca Państwa adres IP w Unii Europejskiej lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed jego przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Google przekazuje pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. Postawę prawną dla przekazywania danych osobowych stanowi tzw. EU-US Privacy Shield.

 • Google AdWords

Nasza strona internetowa zintegrowana jest z Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej umożliwiająca nam włączanie informacji z wyników wyszukiwania wyszukiwarki Google na innej stronie w sieci reklamowej  Google. Google AdWords umożliwia nam wcześniejsze ustalenie określonych słów kluczowych, pod którymi zostanie wyświetlona informacja w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google tylko wówczas, jeśli użytkownik pobierze/ wywoła wynik wyszukiwania istotny w odniesieniu do słowa kluczowego. W sieci reklam Google ogłoszenia rozdzielane są na dopasowane tematycznie strony internetowe przy pomocy automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu ustalonych wcześniej słów kluczowych. Operatorem usług Google AdWords jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej przez wyświetlanie dostosowanej do zainteresowań reklamy na stronach internetowych przedsiębiorstw trzecich i w wynikach wyszukiwań wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklamy osób trzecich na naszej stronie internetowej. Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem informacji wyświetlonej w Google, wówczas w systemie tej osoby Google zapisze tzw. ciasteczko konwersji. Czym są ciasteczka, wyjaśniliśmy już Państwu w akapicie Ogólne informacje na temat ciasteczek. Ciasteczko konwersji traci swoją ważność po trzydziestu dniach i przestaje służyć do identyfikacji danej osoby. Za pośrednictwem ciasteczka konwersji, o ile nie upłynął jeszcze termin jego ważności, analizowane jest, czy na naszej stronie internetowej wywoływane były określone podstrony, na przykład koszyk produktów w sklepie internetowym. Za pomocą ciasteczka konwersji zarówno my, jak i Google może się dowiedzieć, czy dana osoba, która dotarła na naszą stronę internetową za pośrednictwem wyświetlenia AdWords, wygenerowała obrót, a więc czy dokonała zakupu, czy też anulowała zakupy. Dane i informacje pobrane za pomocą ciasteczka konwersji są wykorzystywane przez Google w celu sporządzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas w celu ustalenia liczby wszystkich odwiedzających, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklamy AdWords, a więc  w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords i zoptymalizowania naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani inni reklamodawcy Google-AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można byłoby zidentyfikować daną osobę. Za pomocą ciasteczek konwersji zapisywane są informacje dotyczące danej osoby, na przykład strony internetowe odwiedzane przez tę osobę. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe danej osoby, z adresem IP łącza internetowego, z którego korzysta, przekazywane są zatem do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe zapisywane są przez Google w USA. Google może ew. przekazywać te dane osobowe uzyskane w wyniku takich operacji technicznych osobom trzecim. Jak już wspomnieliśmy, dana osoba może zablokować pliki cookie za pośrednictwem naszej strony za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki, z której korzysta i tym samym sprzeciwić się zapisywaniu Cookies na stałe. Takie ustawienie przeglądarki blokuje również zapisywanie ciasteczka konwersji w systemie danej osoby. Ponadto ciasteczko zapisane już przez Google AdWords może być w każdym czasie usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej, lub za pomocą innego oprogramowania. Ponadto dana osoba ma możliwość sprzeciwienia się reklamie ukierunkowanej przez Google. W tym celu dana osoba winna wejść z poziomu przeglądarki, z której korzysta, na link: https://adssettings.google.de/anonymous i dokonać tam odpowiednich ustawień. Dodatkowe informacje na temat przepisów Google dot. ochrony danych znajdują się na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 • Criteo

Na kilku stronach internetowych Teekanne  publikowana jest reklama osób trzecich, udostępniana przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Usługa ta ma na celu skierowanie naszych użytkowników do dodatkowych treści powiązanych tematycznie z treścią czytaną przez danego użytkownika. Wyświetlane treści - w odniesieniu do zawartości oraz techniki - sterowane i wysyłane są wyłącznie przez Criteo. Jeśli użytkownik nie złożył oświadczenia Opt-out, wówczas wybór wyświetlanej reklamy odbywa się również w oparciu o treści, które użytkownik aktualnie ogląda na danej stronie internetowej, lub też oglądał w ostatnim czasie. Criteo - według przekazanych przez siebie informacji -  gromadzi jedynie dane anonimowe.

Teekanne wyświetla za pośrednictwem Criteo również reklamę na stronach internetowych osób trzecich i w mailach osób trzecich (https://emailprivacy.criteo.com/de/index.html), w celu zwrócenia się do wcześniejszych klientów Teekanne. Osoba klienta nie jest wówczas identyfikowana, a jedynie rozpoznawana w sposób spseudonimizowany. Odbywa się to poprzez różne urządzenia klienta za pośrednictwem zaszyfrowanego (na dającego się odszyfrować) adresu mailowego. Okres ważności ciasteczka wynosi 180dni. Dodatkowe informacje: https://support.criteo.com/hc/de/articles/202427141-Cross-Device-Implementierung

Criteo jako administrator danych informuje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych użytkownika i innych danych w swoich regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych, które są  dostępne na: http://www.criteo.com/de/privacy. Macie tam Państwo możliwość sprzeciwienia się wykorzystywaniu danych osobowych użytkownika i innych danych dla określonych celów (Państwa preferencja - „Opt-out“). Wówczas reklama nie będzie już kierowana w oparciu o dane użytkownika zgromadzone przez Criteo.

 • Wtyczka przeglądarki

Możecie Państwo zablokować zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej; informujemy jednak, że w takim wypadku możecie Państwo nie mieć możliwości skorzystania z funkcji tej strony w pełnym zakresie. Ponadto możecie Państwo zablokować gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących korzystania ze strony, a wygenerowanych przez pliki cookie, wobec Google (z Państwa adresem IP włącznie) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, a to poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sprzeciw wobec gromadzenia danych. Możecie Państwo zablokować gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics przez kliknięcie na poniższy link. Zostanie ustawione Opt-Out-Cookie, które zablokuje pobieranie Państwa danych przy wchodzeniu na tę stronę internetową w przyszłości: dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajdziecie Państwo w oświadczeniu Google dot. ochrony danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Powierzenie przetwarzania danych. Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i realizujemy w pełnym zakresie  surowe zalecenia polskich organów ochrony danych osobowych  przy korzystaniu z Google Analytics. Cechy demograficzne w Google Analytics: Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics “cechy demograficzne”. Dzięki niej można generować raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby odwiedzającej stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google ukierunkowanej na zainteresowania oraz z danych osoby odwiedzającej stronę pochodzące od  usługodawców trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Możecie Państwo w każdym czasie dezaktywować tę funkcję za pomocą ustawień wyświetleń na Państwa koncie w Google, bądź też sprzeciwić się gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, tak jak to pokazano  w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 • Media społecznościowe (tutaj: Facebook)

Na naszej stronie internetowej można uruchomić tzw. wtyczkę do mediów społecznościowych, w szczególności przycisk "lubię to" w sieci facebook.com. Operatorem Facebook.com jest Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Jeśli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron internetowych, która zawiera  taką wtyczkę, wówczas Państwa przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer lub Safari) uruchamia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Korzystanie z wtyczki mediów społecznościowych (podstawa prawna art. 6 (1) (f) RODO) odbywa się w oparciu o nasz uprawniony interes w zakresie analizy zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej jak również optymalizacji reklamy. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez Facebook i informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Przez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że odwiedziliście Państwo nasza stronę internetową. Jeśli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej zostaliście Państwo zgłoszeni na Facebooku za pośrednictwem swojego konta użytkownika, Facebook może przyporządkować wejście na naszą stronę internetową do Państwa konta użytkownika. Jeśli współdziałacie potem Państwo z mediami społecznościowymi, np. uruchamiając przycisk "lubię to " lub funkcję "przekaż dalej", "Share" lub "podziel się z przyjaciółmi", wówczas stosowna informacja zostanie przekazana do Facebooka i tam zapisana. Nawet jeśli nie należycie Państwo do Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook rozpozna i zapisze Państwa adres IP. Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych przez Facebooka, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości  ustawień uzyskacie ze wskazówek Facebooka dotyczących ochrony danych (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy). Jeśli jesteście Państwo członkiem Facebooka i nie chcecie, żeby Facebook zapisywał odwiedzanie naszej strony na Państwa tamtejszym koncie użytkownika, musicie Państwo przed wejściem na naszą stronę wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Na stronie startowej oraz na stronie „Aktualności“ wyświetlana jest ponadto nasza aktualna poczta na Facebooku. Ponadto z obydwoma stronami zintegrowane są odpowiednie wtyczki mediów społecznościowych. Jeśli odwiedzicie Państwo jedną z tych stron, wówczas Państwa przeglądarka utworzy połączenie z Facebookiem i wyśle ww. dane do Facebooka.

 • YouTube

Zintegrowaliśmy kanał YouTube z naszą strona internetową. YouTube jest internetowym serwisem z filmami wideo, który pozwala na publikację filmików,  podczas gdy inni użytkownicy mogą je przeglądać, oceniać i komentować bez żadnych opłat. Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy administrator danych uzyska dostęp do strony i zintegruje film z YouTube, przeglądarka internetowa automatycznie wywołuje dane na temat systemu technologicznego osoby, której te dane dotyczą dzięki odpowiedniemu elementowi YouTube w celu ściągnięcia odpowiedniego elementu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na https://www.youtube.com/yt/about/de/

W ramach tego procesu technicznego, YouTube i Google uzyskują informacje na temat poszczególnych podstron naszej strony internetowej, które są odwiedzana przez osobę zainteresowaną.
Jeśli osoba ta jest równocześnie zalogowana na stronie YouTube, YouTube rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę poprzez wywołanie podstrony zawierającej filmik z YouTube. Informacje są zbierane przez YouTube i Google oraz przypisane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby. 

YouTube i Google zawsze odbierają informację o tym, że osoba zainteresowana odwiedziła naszą stronę, gdy jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym mają miejsce odwiedziny na naszej strony; dzieje się tak bez względu na to, czy osoba zainteresowana kliknie na film YouTube czy nie. Jeśli przekazywanie takich informacji do YouTube lub Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wejściem na stronę. Polityka prywatności YouTube znajduje się na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 • Instagram

Zintegrowaliśmy niektóre elementy Instagrama na naszej stronie. Instagram to serwis, który pozwala użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i filmikami, a ponadto udostępnienie takich danych na innych portalach społecznościowych. Instagram jest obsługiwany przez Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do pojedynczej strony niniejszego serwisu obsługiwanego przez nas i zintegrowanego z Instagramem (przycisk Insta), wyszukiwarka internetowa w systemie danej osoby jest wywoływana przez odpowiedni element Instagrama, aby ściągnąć jego odpowiednią funkcję. W ramach tego procesu technicznego, Instagram otrzymuje informacje na temat poszczególnych podstron naszego serwisu, które są odwiedzane przez zainteresowaną osobę. 

Jeśli osoba zainteresowana jest zalogowana w tym samym czasie na Instagramie, Instagram rozpoznaje, które poszczególne strony zostały odwiedzone przez osobę znajdującą się w naszym serwisie podczas jednej wizyty oraz przez cały czas spędzony na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez Instagram oraz przypisane do konta na Instagramie osoby zainteresowanej. Jeśli osoba zainteresowana kliknie na jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych z naszą stroną internetową, przekazane dane i informacje zostaną przypisane do konta użytkownika Instagrama osoby zainteresowanej, a także przechowywane i przetwarzane przez Instagram. Instagram otrzymuje informacje od elementu tego serwisu o tym, że osoba zainteresowana odwiedziła naszą stronę internetową, gdy jest ona zalogowana w tym samym czasie na Instagramie i bez względu na to, czy osoba ta kliknie na przycisk czy też nie. Jeśli Instagram ma nie otrzymywać takich informacji, można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta na Instagramie przed wejściem na stronę.

Dalsze informacje na temat polityki prywatności Instagrama można znaleźć na stronie https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

 • Kontakt / zapytania

W razie pytań, lub życzeń jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przetwarzymy Państwa dane w celu udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące produktu lub usług (art.6 Abs.1 b, f RODO). W celu opracowania Państwa prośby i udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie obowiązkowych danych obejmujących adres i dane telekomunikacyjne. Dobrowolne podanie dodatkowych informacji ułatwi nam opracowanie Państwa zapytania. W przypadku listów handlowych lub firmowych dane z zapytania przechowujemy przez okres niezbędny z uwagi na nasze uzasadnione interesy, który zależeć może od przedmiotu korespondencji § 6 ust.1 f RODO).

 • Zapytanie listowne dotyczące materiałów informacyjnych

W celu przesłania pocztą materiałów informacyjnych pobieramy dane adresowe (podstawa prawna: art. 6 (1) (a) RODO). Te dane obowiązkowe są konieczne w celu umożliwienia przesłania materiałów na dany adres. Dobrowolne podanie formy zwracania się umożliwi nam zwrócenie się do Państwa w spersonalizowany sposób  (podstawa prawna: art. 6 (1) (a) RODO). Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jako administratorzy danych jesteśmy w tym zakresie wspierani przez naszych usługodawców i przekazujemy Państwa dane adresowe usługodawcom  w zakresie logistyki, transportu i wysyłki. Po wysyłce Państwa dane są u nas usuwane. Dane z zamówień lub zgłoszeń oraz inne dane pobrane w inny sposób niż przez Internet są przez nas przetwarzane w zakresie dozwolonym przez przepisy dla celów reklamy pocztowej oraz dla wewnętrznych celów analizy klientów (art. 6 (1) (f) RODO). Nasze analizy prowadzone są regularnie w sposób spseudonimizowany.

 • Reklama mailowa

Za Państwa wyraźną  zgodą, którą można w każdym czasie cofnąć, informujemy Państwa drogą mailową na temat naszych produktów i akcji, jak np. gry z nagrodami i i akcje organizowane przez nasz sklep i/lub za pośrednictwem różnych newsletterów produktowych (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Obowiązkowe dane, które Państwo podajecie przy udzielaniu zgody, są przez nas przetwarzane w celu przesłania Państwu wybranego Newslettera i w celu zwrócenia się personalnie do Państwa (art.6 (1) (f) RODO). Aby móc otrzymać określone Newslettery, musicie się Państwo najpierw  zarejestrować (patrz wyjaśnienia w punkcie rejestracja.). Przy uzyskiwaniu Państwa zgody korzystamy online z tzw. procedury Double-Opt-in, a to w celu uniknięcia sytuacji, że nasze wiadomości mailowe będą przesyłane na adresy mailowe osób, które ich nie zamówiły, lub sobie tego nie życzą. W tym celu zgodnie z zaleceniami organów nadzorujących ochronę danych osobowych jest również pobierany Państwa adres  IP i zapisywany dla celów dokumentacyjnych. (art.7 (1), Art. 6 (1) (c) RODO). Jeśli przy okazji zgłoszenia się, lub zamówienia podaliście nam Państwo swój adres mailowy, będziemy Państwa informować również mailowo o naszych produktach, które są podobne do produktów zakupionych przez Państwa. Możecie się Państwo temu w każdym czasie sprzeciwić. Państwa dane pobrane dla celów reklamowych przechowywane są przez nas przez okres istnienia  celu reklamowego, względnie do momentu wpłynięcia do nas cofnięcia przez Państwa zgody, lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów reklamowych (patrz pkt. 3).

 •  Zmiana  celów

W przypadku późniejszej zmiany celów przetwarzania danych zostaniecie Państwo o tym wcześniej poinformowani w drodze aktualizacji informacji na temat ochrony danych osobowych.

 • Przedłużone okresy zapisywania danych

Podane okresy zapisywania danych mogą ulec przedłużeniu, jeśli w poszczególnych przypadkach powstanie dłuższy ustawowy lub umowny okres ich przechowywania, w szczególności, jeśli dane przetwarzane są dla różnych celów.

4. Co to są obowiązkowe dane lub pola obowiązkowe?

Jeśli przy pobieraniu danych określone pola danych zaznaczone są jako obowiązkowe, lub też są oznaczone gwiazdką ( * ), wówczas udostępnienie tych danych nakazane jest w przepisach ustawy, lub umowy, albo dane te są nam potrzebne dla zawarcia umowy, wykonania żądanej usługi, lub dla realizacji podanego celu. Udostępnienie tych danych – również w polach obowiązkowych – też zależy od Państwa woli. Ich niepodanie może wywołać taki skutek, że umowa, lub usługa  nie będzie mogła zostać przez nas wykonana, względnie podany cel nie będzie mógł zostać zrealizowany.

5. Informacje na temat ciasteczek i Newslettera

 • Ciasteczka

Na stronie internetowej Teekanne Polska Sp. z o.o. przy pomocy technologii analiz internetowych pobierane i przetwarzane są dane  w celach marketingowych oraz dla celów optymalizacji. W celu lepszego zrozumienia chcielibyśmy Państwu wyjaśnić kwestię plików cookies. Cookies/ ciasteczka to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Są one stosowane w celu umożliwienia rozpoznania Państwa przeglądarki internetowej. Z danych tych tworzone są pod pseudonimem profile użytkownika. Jesli nie wyraziliście Państwo wyraźnej zgody w tym zakresie, dane te nie będą wykorzystywane  do Państwa osobistej identyfikacji  i nie będą łączone z danymi osobowymi za pośrednictwem podmiotu noszącego dany pseudonim. Adresy IP będą przetwarzane w tym procesie  wyłącznie w zanonimizowanej formie. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu optymalizacji naszej oferty, aby móc się dostosować do potrzeb naszych klientów. Tworzeniu profili użytkownika pod pseudonimem możecie się Państwo w każdej chwili sprzeciwić poprzez ustawienie Opt-Out-Cookies. Ponadto stosujemy ciasteczka w celu dostosowania naszej strony internetowej do oczekiwań klientów. W tym celu korzystamy z informacji o dacie i czasie trwania odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz o stronach oglądanych przez odwiedzających. Większość przeglądarek jest tak ustawionych, że pliki cookies są akceptowane automatycznie. Możecie Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, że będzie Państwa informowała o zapisywaniu Cookies, lub też będzie odrzucała albo ograniczała  zapisywanie ciasteczek. Jeśli zdezaktywujecie lub ograniczycie Państwo cookies przy pomocy przeglądarki, wówczas nie będziecie mogli skorzystać z wielu różnych funkcji na naszej stronie  internetowej. Przy pomocy swojej przeglądarki internetowej możecie Państwo w każdym czasie usunąć zapisane pliki Cookies, również w sposób automatyczny.

Za pomocą poniższych linków możecie Państwo uzyskać informację na temat możliwości najczęściej przez nas stosowanych przeglądarek:

 • Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Jeśli nie dokonaliście, lub nie dokonacie  Państwo innych ustawień, wówczas „ciasteczka“ (Cookies) umożliwiające  i zapewniające wymagane funkcje techniczne mogą pozostawać w Państwa urządzeniu końcowym do czasu zamknięcia przeglądarki, natomiast inne ciasteczka mogą pozostać w Państwa urządzeniu końcowym dłużej.

6. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, uszkodzeniem lub dostępem nieuprawnionych osób trzecich oraz w celu zapewnienia ochrony Państwa praw i przestrzegania przepisów  unijnych i polskich dotyczących ochrony danych. Podjęte działania winny zagwarantować poufność i integralność Państwa danych oraz zapewnić na stałe dostępność i wytrzymałość systemów i usług przy przetwarzania Państwa danych. Winny ponadto szybko przywracać dostępność danych i dostęp do nich w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowanie Państwa danych. Wszystkie informacje wprowadzone przez Państwa online są szyfrowane technicznie i dopiero potem przekazywane. Dzięki temu informacje te nie są w żadnym czasie widoczne dla nieuprawnionych osób trzecich. Przetwarzanie przez nas danych oraz nasze  środki bezpieczeństwa są na bieżąco udoskonalane stosownie do rozwoju technicznego. Pracownicy Teekanne Polska Sp. z o.o. zostali zobowiązani na piśmie do poufności i przestrzegania wymogów RODO w zakresie ochrony danych.

7. Zmiany

Oświadczenie o ochronie danych musi być od czasu do czasu dostosowywane do rzeczywistej sytuacji oraz do aktualnego stanu prawnego. Prosimy o każdorazowe sprawdzanie oświadczenia o ochronie danych przed skorzystaniem z naszego sklepu, tak abyście Państwo byli na bieżąco z ewentualnymi zmianami lub aktualizacjami.

 

Stan: maj 2018 r.

Bożonarodzeniowe ciasteczka o smaku wanilii i herbaty Rooibos

Spójrz na przepis

Słodka, Słodsza, Rosé Latte

Nasza ulubiona herbata w roku 2017 jest różowa!

Spójrz na przepis

TEEKANNE na Facebooku

Odwiedź naszą stronę na Facebooku, gdzie odkryjesz interesujący świat herbaty ...

Odkryj TEEKANNE na Facebooku.
 • Polityka Prywatności